เอฟ-วัน อีคอน

F1DogFood_econ11

 

F1 Econ (เอฟวันรุ่น อีคอน) : ปริมาณโปรตีน 22%, ไขมัน 10% : สำหรับสุนัขโต

ขนาด 15กก. ราคา 650 บาท

อาหารรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อใช้เลี้ยงสุนัขตามบ้านทั่วๆไป และเจ้าของต้องการดูแลเจ้าตูบตามสมควรเพื่อให้เจ้าตูบมีสุขภาพและพลานามัย ที่ดีตลอดไป มีการพาไปออกกำลังกายบ้างหรือไปโชว์ตัวตามงานต่างๆบ้าง อาหารตัวนี้เน้นที่ความคุ้มค่าและราคาประหยัดเป็นหัวใจสำคัญ

แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องอยู่บนหลักโภชนาการที่เจ้าตูบต้องการ อาหารในท้องตลาดที่ถูกมากๆอาจจะมีเพียงเศษโปรตีนจากกากถั่วเหลือง แป้งและไขสัตว์เท่านั้น

ปริมาณสารอาหารที่จำเป็นต่อความต้องการของเจ้าตูบ : โปรตีนไม่น้อยกว่า 22%, ปริมาณไขมันไม่น้อยกว่า 10%, ปริมาณไฟเบอร์(กาก)ไม่เกินกว่า 4% และปริมาณความชื้นไม่เกินกว่า 10%